Resorba Parasorb HD Cone

İleri doku yöntemi ile Estetiğe giden kolay yol 

PARASORB HD Cone - GENTA-COOL HD Cone ile Soket koruma mümkün

  • At kaynaklı lokalize hemostat etkili kollajen materyal
  • Çekim sonrası self - koagulatif hemostası oluşturma amaçlı kullanılmaktadır.
  • Maksillar cerrahilerde kemik rejenerasyonuna yardımcı olmaktadır.
  • Tüm yara alanlarına uygun ölçülerde kesilerek esnek bir şekilde kullanılabilir.
  • Yara alanındaki salgılar ve kan tarafından absorbe edilir.
  • Antigenetik ( Alerjik ) hiçbir etki göstermeksizin yüksek tolerasyon sergiler.
  • EO yöntemi ile steril edildiği için ikincil sterilizasyona uygun değildir.
  • Hızlı ve güvenilir hemostas sağlayarak 2-4 hafta içerisinde reabsorbe olur.